Kurs: Vesterlins Fastighetsbildning och lantmäteriförrättning 15 oktober

vesterlins kurs 

 

Genom fastighetsbildning kan nya fastigheter bildas och befintliga ändras till omfång och innehåll. Möjligheterna att fastighetsbilda som du vill är begränsade, varför det är viktigt att du tidigt skaffar dig kontroll över förutsättningarna. Vi tydliggör ramarna och visar på olika lösningsalternativ.

 

Kursinnehåll
Fokus ligger på att bygga en stabil teoretisk förståelse men även fördjupning i praktisk hantering och strategiska val.

 

Kursen behandlar bland annat

 • Avstyckning, begränsningar
 • Sammanläggning, fördelar framför reglering
 • Klyvning, att bryta oönskat samägande
 • Fastighetsreglering, att optimera din fastighet
 • Lantmäteriets prövning och hur du kan påverka den
 • Att skriva en bra ansökan
 • Fastighetsbildning inom plan
 • Fastighetsbildning inom strandskydd
 • Skatteeffekter av olika val
 • Påverkan på rättigheter
 • Ägarlägenheter
 • Tredimensionell fastighetsbildning
 • Överprövning av beslut
 • Att kombinera fastighetsbildning med avtal
 • Strategiska val, hur ska jag tänka?

 

Målgrupp
Kursen riktar sig främst till fastighetsbolag och förvaltare, privata fastighetsägare, kommuner, exploatörer, konsulter, advokater och andra som ofta kommer i kontakt med fastighetsbildning och lantmäteriförrättningar i olika former.

 

Pedagogik
Kursen innehåller både teori, praktiska exempel, rättsfall och övningar där du får använda dina nya kunskaper.

 

Lärare
Kristina Thimberg har 14 års erfarenhet av fastighetsbildningsfrågor, bland annat som myndighetschef. Hon har bred erfarenhet inom ren markjuridik samt inom utbildning och verksamhetsutveckling.

 

Längd

En dag

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut efter genomförd utbildning.

 

Medlem i Samhällsbyggarna

Som medlem i Samhällsbyggarna får du 10% rabatt på kursen

 

Pris
7 400 kronor per deltagare, exklusive moms

 

Nästa kurstillfälle
15 oktober 2019, Vasagatan 50, Stockholm

 

Läs mer om Vesterlins kurs Fastighetsbildning och lantmäteriförrättning

 

Publicerat: Fredag 10 Maj