Kurs: SIPU - långsiktigt hållbar dagvattenhantering i detaljplanering 11-12 september 2019

sipubild

 

Långsiktigt hållbar dagvattenhantering i detaljplanering, 11-12 september 2019

Vad säger lagstiftningen?
Frågan kring reglering av dagvatten idetaljplan är komplicerad. Många olika lagstiftningar involveras och går in i varandra och det finns ingen tydlig eller enhetlig tolkning för hur du bäst hanterar dagvattenfrågan i detaljplaneringen.

 

Från plan till genomförande
Denna kurs ger dig möjlighet att diskuteraoch fördjupa dig i vanliga frågeställningarsom uppkommer i det dagliga arbetet, samtöka din kunskap om regelverk och ansvarsfördelning.

 

Ur kursens innehåll:

  • Hur påverkas dagvattenflödena av samhällsbyggandet och klimatförändringar?
  • Regelverket som styr –lagarnas innebörd och aktuella rättsfall
  • Tydliga planbestämmelser förenklar plangenomförande och bygglov
  • Så arbetar Norrköpings kommun med dagvattenhantering

 

Läs mer om kursen här och anmäl dig här!

 

Publicerat: Fredag 31 Maj