Kurs: Brandteknisk dimensionering av bärande konstruktioner 15-16 oktober 2019

brandkurs

 

Kursen bygger på brandavsnitten i de olika materialeurokoderna samt på brandreglerna i Boverkets EKS. I EKS 11 som nu börjat gälla finns vissa förändringar om bärande konstruktioner och brand som kan ha stor praktisk betydelse. Kursen spänner över området brandteknisk dimensionering av bärande konstruktioner från krav på brandteknisk klass till praktisk dimensionering av stål,- betong,- samverkans- samt träkonstruktioner och omfattar såväl förenklad brandteknisk dimensionering som förutsättningar för analytisk brandteknisk dimensionering. Kursen inkluderar även praktisk tillämpnings- och räkneexempel.

 

Kursdag:

15-16 oktober 2019

 

Plats:

Van det Nootska Palatset, Stockholm

 

Kostnad:

5300 kr per person och kursdag (inklusive fika, lunch samt kursdokumentation)

Lärare samt grupper om fem eller fler (på en fakturaadress) får 10% rabatt

 

För anmälan samt kursprogram: www.eurokodutbildningar.se

 

Publicerat: Tisdag 21 Maj