Michael Strömgren talar på #sbdagarna2019

Michael Stro ̈mgren

 

 

Brandskydd, digitalisering och den obrutna informationskedjan

 

I branden i Grenfell Tower 2017 såg vi 71 personer mista livet i ett av de värsta brandscenarier man kan tänka sig. Händelsen saknar motstycke och leder till förändrade regler i både England och Europa. Det engelska systemet konstateras ha fallerat och vara otillräckligt, och i Sverige ser vi stora likheter. Byggnader byggs inte som de är projekterade, och aktörer tar genvägar i systemet. Den officiella Hackitt-utredningen ser att ”the golden thread of information” saknas, vilket gör det svårt att säkerställa kontroll och efterlevnad. Den obrutna informationskedjan konstateras vara en förutsättning för att säkerställa brandskyddet över tid. Digitala arbetsflöden, BIM och ny teknologi kan hjälpa oss – men hur får lyckas vi med det och nå ut i sektorn? Michael Strömgren presenterar den senaste forskningen och ger en utblick internationellt i ämnet – vad kan vi vänta oss i Sverige kommande år?

 

Michael är public affairs manager på Briab och arbetar inom New Technology med fokus på det digitala brandskyddet. Han har mer än tolv års erfarenhet av brandskyddsregler, standarder, deras tillämpning och underliggande forskning. Michael ledde den största revideringen av de svenska brandskyddsreglerna på 25 år som innebar ett nytt system för brandteknisk dimensionering. Han har därefter arbetat på RISE med brandforskning och är industridoktorand i brandteknik på Lunds Universitet med fokus på hur vi kravställer och säkrar den byggda miljön.

 

Michael leder den svenska standardiseringsgruppen för brandsäkerhet (SIS TK 181) och arbetsgruppen för BIM och Brandskydd. På den europeiska nivån har Michael varit involverad i standardisering av brandteknisk dimensionering i mer än tio år och han leder där arbetsområdet som rör processer och informationshantering. Michael är också aktiv på den internationella arenan och har bl.a. suttit fyra år i styrelsen för den internationella brandingenjörsföreningen Society of Fire Protection Engineers (SFPE). Michael är brandingenjör och civilingenjör i riskhantering.

 

 

Publicerat: Måndag 15 April