Vi kan stolt presentera Jonas Lindström som Huvudtalare på #sbdagarna2019

Jonas _Lindsto ̈m

 

 

Samhällsbygge och segregation

Jonas Lindström är filosofie doktor i sociologi och lektor i socialt arbete vid Södertörns högskola. Hans forskningsintressen rör frågor om staden och stadsutveckling, inkluderings- och exkluderingsprocesser samt hur platsen vi bor på formar oss.

 

sbdagarna.se

 

Publicerat: Onsdag 13 Mars