Vesterlins: Fastighetsöverlåtelse - lilla kursen

vesterlins (3) 

 

Fastighetsöverlåtelse – lilla kursen

Att förvärva äganderätt till fast egendom under kontrollerade former

 

Överlåtelse av fast egendom lyder under vissa tvingande regler. Men som annars i förmögenhetsrätten har parterna stor frihet att utforma sitt avtal som de vill. Detta skapar möjligheter, men medför även risker.

 

Kursinnehåll
Under kursen går vi igenom vilka regler som gäller i fråga om överlåtelse av fast egendom – formkrav, tillåtna villkor m.m. – men även hur du tillämpar reglerna i praktiken för att uppnå dina syften. Vi ser särskilt till överlåtelser i samband med exploatering.

 

Kursen behandlar bland annat

 • Formkrav
 • Fatalietider
 • Vanliga fel och brister
 • Äganderättsövergången
 • Tillträde
 • Fel i egendomen
 • Att optimera en handling efter dina behov
 • Verkan av rättigheter och inteckningar
 • Skattekonsekvenser
 • Köp till grund för fastighetsbildning
 • Köp vid exploatering
 • Köp av del av fastighet

 

Målgrupp
Kursen riktar sig främst till fastighetsbolag och förvaltare, privata fastighetsägare, kommuner, exploatörer, konsulter, advokater och andra som ofta kommer i kontakt med överlåtelse av fast egendom i olika former.

 

Pedagogik
Kursen innehåller både teori, praktiska exempel, rättsfall och övningar där du får använda dina nya kunskaper.

 

Lärare
Tomas Vesterlin har mer än 15 års samlad fastighetsrättslig erfarenhet från bland annat kommunal verksamhet, Lantmäteriets fastighetsrättsliga stab och Justitiedepartementet.

 

Längd

En dag

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut efter genomförd utbildning.

 

Pris
7 400 kronor per deltagare, exklusive moms

 

Som medlem i Samhällsbyggarna har du 10 % rabatt på Vesterlins kurser.

 

Nästa kurstillfälle
9 maj 2019, Vasagatan 50, Stockholm

 

Läs mer och anmäl dig till Vesterlins kurs Fastighetsöverlåtelse - lilla kursen här!

 

Publicerat: Fredag 1 Mars