Utbildning: SBL- Företagsledning för bygg och fastighet

Ska ̈rmavbild 2017-10-24 Kl . 17.56.18

 

Företagsledning för bygg och fastighet, SBL 

SBL programmet vänder sig till dig som har en högre chefsbefattning inom bygg- och fastighetssektorn. Dynamiken och erfarenhetsutbytet i programmet stärks av en medveten spridning av deltagarna med avseende på roller och funktioner: t. ex. fastighetsägare, entreprenörer och leverantörer. Viktigast är att du vill få nya perspektiv på ledarskap och affärsutveckling, och vill utveckla dig både professionellt och personligt.

 

Programmet genomförs som internat på SSE Executive Educations kursgård Kämpasten i Sigtuna, samt en modul i Oslo.

Programavgift 169 000 SEK (Ex moms).

Kostnad för kost, logi och resor tillkommer. 

Totalt 20 dagar fördelat på 5 moduler.

 

Medlemmar i Samhällsbyggarna erbjuds 10 % rabatt om 2 från samma företag anmäler sig.

 

Alla datum

  • 20 - 23 januari, 2020: Kämpasten, Sigtuna
  • 16 - 19 mars, 2020: Kämpasten, Sigtuna
  • 11 - 14 maj, 2020: Kämpasten, Sigtuna
  • 24 - 27 augusti, 2020: Oslo, Norge
  • 19 - 22 oktober, 2020: Kämpasten, Sigtuna

 

Programinnehåll

Programmet är 20 dagar långt, fördelat på fem moduler under en period av ca 10 månader. Fem teman integreras och ger tillsammans ett helhetsperspektiv på företagsledning och ledarskap. Nedan är utdrag från innehållet i respektive tema.

 

1. Hur ser vår värld ut?
Bygg- och fastighetsbranschen påverkas av trender som internationalisering med stora aktörer, stort tryck från marknaden och starka trender som digitalisering och robotisering. Hur kan vi förhålla oss till dessa? Denna modul genomförs i en europeisk stad där vi studerar skillnader och likheter på plats.

 

2. Hur ska vi förhålla oss till den världen?
Hur kan vi utifrån omvärlden och verksamhetens kompetenser formulera en konkurrenskraftig strategi?

 

3. Hur gör vi det mesta av de resurser vi har?

Hur implementerar vi vår strategi så vi får bra resultat? Inom det här temat tar vi upp styrning med värderingar och med nyckeltal.

 

4. Hur får vi människorna i organisationen att bidra optimalt?
Du får redskap och insikter för ett ledarskap som möter framtidens behov inom bygg och fastighet. Med en förståelse för motivationskrafter som bl.a. värderingar och frihet att ta beslut samt medvetenhet om hur ditt ledarskap uppfattas av andra får du dina medarbetare att trivas och bidra fullt ut.

 

5. Hur kommer framtiden se ut?
Vi knyter ihop säcken och diskuterar aktuella branschnära frågor tillsammans med inbjudna inspiratörer.

Du hittar mer utförlig information om vad som ingår i respektive modul i programbroschyren.

 

Läs mer om utbildningen här!

 

Anmäl dig här!

 

Publicerat: Söndag 3 Mars