Region Syd söker nya Styrelsemedlemmar

Syd (1)

Vill du vara med att påverka Samhällsbyggandet?

 

Föreningen Samhällsbyggarnas sektioner verkar för att driva frågor inom specifika ämnesområden i samhällsbyggandet. Sektionens syfte är att erbjuda ett utbyte mellan dess aktiva samt de medlemmar som verkar inom området. Vidare arbetar sektionerna för att tillse att aktuella ämnen lyfts fram (genom ex. seminarier eller studiebesök) samt att förse tidningens redaktionsråd med uppslag till intressanta artiklar inom ämnesområdet. Sektionerna är en viktig del i föreningens målsättning att verka för en hög kompetensnivå inom samhällsbyggandets olika områden.

 

Anmäl ditt intresse till info@samhallsbyggarna.org eller jennie.kjellberg@gmail.com

Du bör beskriva din bakgrund, vilka frågor du tycker är speciellt viktiga och på vilket sätt just du skulle kunna bidra. Återkom så snart som möjligt med din intresseanmälan

 

Photo, Unsplash, Jacek Dylag

 

Publicerat: Söndag 3 Mars