Olga Kordas - Programchef för Viable Cities talar på POSITION2030

Olga (1)

 

 Olga Kordas, programchef för Viable Cities talar på POSITION2030

 

Viable Citieabls – det strategiska innovationsprogrammet för smarta och hållbara städer är den hittills största satsningen som genomförts i Sverige på forskning och innovation om smarta och hållbara städer. Viable Cities leds av KTH och samlar ett 50-tal aktörer från flera olika forskningsfält, näringsliv, offentlig verksamhet och civilsamhälle.

 

 

 

Publicerat: Söndag 3 Mars