Lär känna region väst nya ordförande - Helga Valdimarsdottir

helga (1)

 

- Jag är 45 år och jobbar som Regionchef för Strukton Rail sedan snart två år och varit i inom infrastruktur och järnväg sedan 1997. På min tid fanns fortfarande 4-årig teknisk linje, där du blev gymnasieingenjör, jag läste med inriktning på maskin. Att gå ut i arbetslivet i början av -90 talet var tufft, Sverige var mitt i en djup ekonomisk kris som gjorde det mycket svårt att få jobb.

 

Jag flyttade till Stockholm och fick jobb på tunnelbanan och började så småningom jobba med underhållet på nätterna i tunnlarna. Samtidigt som jag jobbade tog jag alla kurser jag kunde få och när jag sen började på Banverket 2005 gick jag en nordisk järnvägsingenjörsutbildning där. Det mesta jag har lärt mig har jag gjort genom att jobba med det, jag har bytt spår, växlar, sliprar och spårriktat. Jag har kört kranar, lok och trallor och varit med och planerat produktionen. Jag har gillat alla jobb som jag har haft och sett utmaningarna i alla.

 

- Att arbeta inom infrastruktur är otroligt kul och utvecklingsmöjligheterna känns som nästan oändliga. Oavsett om jag är på jobbet eller privat så är jag engagerad i det jag gör. Jag är bland annat ordförande för Angered Boxing Club där jag driver frågor som hur vi skapar möjligheter för alla våra unga i samhället. Utbildning och inkludering är det viktigaste vi har att jobba med. Min fritid går annars åt till min dotter på 11 år som jag hänger mycket med. Sen gillar jag att träna, är med i en bokklubb och umgås med vänner.

 

Brinner för helheten inom samhällsbyggnad!

- Jag brinner mycket för att vi måste hela tiden se helheten. Det vi skapar i dag måste vara långsiktigt hållbart, både ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Många i min bransch arbetar med verksamhet där vi hanterar skattemedel på ett eller annat sätt, gör man det så finns det en skyldighet att se till att bidra till samhällsnyttan långsiktigt. Vi har en möjlighet att ändra samhällsstrukturer och skapa ett mer inkluderande samhälle samtidigt som vi fysiskt bygger det. Under större delen av mitt yrkesliv så har jag analyserat och lagt upp strategier för bland annat underhåll av järnvägen. Jag tror att mitt fokus på underhåll har smittat av sig på flera aspekter av livet som gör att jag ofta har fokus på hur vi tar hand om de resurser vi har och hur vi långsiktigt ser till att få ut det maximala av det vi har att jobba med, oavsett vilket skick det är i.

 

Vilka frågor kommer region väst  driva och engagera sig i inom den närmaste framtiden?

- Det återstår att se, jag är ny i styrelsen och kommer ta tid att lyssna in och bygga på det arbete som så många redan bidragit till.

 

 Varför ska medlemmar engagera sig i den region där de är verksamma i?

- Jag vill tro att de som är med i samhällsbyggarna är det för att påverka. För att de ser vikten av att vi bygger hållbara och genomtänkta samhällen, som medlem är det viktigt att engagera sig för att få tryck i de frågor som du tycker är viktiga och för att hjälpa samhällsbyggarna att få den genomslagskraft som behövs.

 

 

 

 

 

Publicerat: Måndag 25 Mars