Kurs: Brandskyddskoordinator 6-10 maj

Kordinator

 

Är det du som har ansvaret? Här är fem dagar för dig som behöver en bra grundutbildning för att kunna organisera och planera brandskyddsarbetet på ditt företag.

 

Brandskyddsfrågor är viktiga för alla organisationer och med rätt utbildning kommer du känna dig tryggare i rollen. Du får insyn i brandskydd i teori och praktik och möta andra som står inför samma frågor som du. Efter examen får du ett CFPA Europe-certifikat.

Mål

Du ska efter utbildning och examination ha de grundläggande brandskyddskunskaper som erfordras för att kunna organisera, planera och följa upp brandskyddsarbetet på företaget. 

Innehåll

 • Brandkunskap
 • Lagar och ansvar
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Automatiska brandlarm och släckanordningar
 • Riskhantering
 • Brandfarliga varor
 • Heta Arbeten (certifikat för Heta Arbeten® ingår ej)
 • Försäkringslära
 • Elektriska brand- och olycksrisker
 • Laborationer och praktiska övningar

Avsedd för

Alla som är ansvariga för brandskyddet eller arbetar med brandskyddsfrågor. Utbildningen är även avsedd för dig som ska bli behörig ingenjör (brandlarm eller sprinkler) eller instruktör för Heta Arbeten.

 

Läs mer här!

 

 

Publicerat: Lördag 16 Mars