Kurs: Anläggningsskötare sprinkler – 24 april

Sprink

När stora värden står på spel är ett sprinklersystem det, utan jämförelse, effektivaste sättet att skydda sig mot brand. Rätt dimensionering, korrekt installation och fungerande material är lika nödvändigt här som i andra skyddssystem. För att säkerställa effektiviteten är det nödvändigt att skötsel och underhåll utförs regelbundet och på ett tillfredsställande sätt.

Mål

Du ska efter utbildningen ha de grundläggande kunskaperna som krävs för att utföra skötsel och underhåll på sprinkleranläggning.

Innehåll

  • Förebyggande brandskyddsarbete
  • Kravställare
  • Regelverk – SBF 120:8/SS-EN 12845
  • Sprinklersystemets omfattning och funktion
  • Systemtyper, riskklassificering
  • Dimensionering, komponenter, vattenkällor
  • Anläggningsskötarens arbete
  • Kontroll och underhåll
  • Vanliga fel på anläggning

Utbildningen motsvarar krav för anläggningsskötare enligt tilläggskrav i SBF 120:8, bilaga 120-06. 

Avsedd för

Dig som är eller ska bli anläggningsskötare samt fastighetsansvariga, fastighetsförvaltare, räddningstjänstpersonal med flera.

Enligt SBF 120:8 ska anläggningsskötare genomgå uppdateringsutbildning i sådan omfattning att kunskapsnivån upprätthålls. Uppdateringsutbildning ska genomföras minst vart femte år.

 

Läs mer här!

 

 

Publicerat: Lördag 16 Mars