Kim Öretenblad & Olof Evers från region Stockholm talar på Samhällsbyggnadsdagarna

Region (2)

Bostadsbehoven i Stockholmsregionen, ett 2050-perspektiv

Presentationen inleds med en kort bakgrund om regionplanering och regionplaneringens roll. Därefter går vi in på de långsiktiga demografiska förutsättningarna för regionen samt vilket behov av bostadstillskott det genererar. Befolkningsutvecklingen, människors rörlighet på bostadsmarknaden och befintligt bostadsbestånd har betydelse för vilka bostäder vi behöver komplettera med. Detta avser vi problematisera och diskutera under presentationen. Vi kopplar även detta till geografin genom att bland annat visa hur de lokala bostadsmarknaderna ser ut samt hur den regionala bebyggelsestrukturen planeras att utvecklas fram till 2050.

 

 

sbdagarna.se

 

Publicerat: Söndag 31 Mars