Föreläsning: Planering av nödsituationssystem: från brandkår, ambulans och polis till nätverk av volontärer och andra experter, 20 mars kl 10.30 - 12.00

Saaakra

Nätverket Säkra Platser bjuder in till föreläsning: 

Planering av nödsituationssystem: från brandkår, ambulans och polis till nätverk av volontärer och andra experter

20 mars kl 10.30 - 12.00

En nödsituation eller krissituation (olyckor, katastrofer, eller andra dagliga oväntade händelser, som att vara offer för ett brott) kräver snabbt svar från ambulans, brandkår, eller polisen. Ändå kan akut servicetillförsel inte tas för givet i glesbefolkade områden. I ett land som Sverige medför långa avstånd på landsbygdsområden hinder för att tillhandahålla stöd om ”någonting” händer. Geografisk isolering kan också göra det svårare att sprida information och nå de i nöd i en krissituation. Nödsituationssystem, till exempel system för akutmedicinska tjänster, polis, brandkår och räddningstjänst, tillhandahåller stöd för olycksfall, akuta medicinska händelser och andra nödsituationer. Genom att optimera planeringen och kontrollen av nödfallsresponsresurserna är det möjligt att minska mängden förlorade liv och egendom, samt lidandet och miljöpåverkan orsakade av dessa händelser. I denna föreläsning kommer ett antal olika vägar att optimera systemet att beskrivas och diskuteras, alltifrån traditionella stationslägen till dynamisk och operativ planering, till användningen av icketraditionella resurser, som volontärer och andra professionella. Föreläsaren är Docent Tobias Andersson Granberg, Linköpings universitet

Facilitator: Vania Ceccato

 

 

Välkommen!

 

 

Läs mer här!

 

Publicerat: Måndag 18 Mars