Vi presenterar stolt Mary Juusela som en av huvudtalarna på #sbdagarna2019

Mary Juusela 

 

Det välmående samhället börjar med dig


År 2003 påbörjade den då 19-åriga journaliststudenten Mary Juusela vad som skulle bli en världsunik studie kring tolerans och mångfald. För att förstå utanförskap och dess effekter på individ och samhälle bodde hon hemma hos 700 svenska familjer där Mary studerade vad som händer hos barn och vuxna när vi möter intolerans och utanförskap, på individ- och gruppnivå.

 

Nu, femton år senare, har Mary Juusela skapat ett verktyg som hjälper oss att övervinna fördomar och fientlighet. Hennes toleransföreläsningar drar fulla hus och hennes verktyg, Lika Olika-metoden, används bl a. inom värdegrundsarbete i ett 80-tal svenska och åländska skolor, i  knappt 100 företag och i drygt 35 kommuner, där med fokus på psykisk hälsa, integration och varje människas rätt att nå sin fulla potential.

Under denna prisbelönta inspirationsföreläsning med mångfalden som hållbarhetsgrund och affärsnytta tar Mary Juusela med sina åhörare på en lärorik och utmanande resa som har fått 45 000 svenskar att se sig själva och sina medmänniskor med nya ögon.

 

Mary kommer även att hålla i en workshop under Samhällsbyggnadsdagarna.

 

Publicerat: Torsdag 28 Februari