Stadsutvecklingssektionen söker ny ordförande

City (1)

 

Brinner du för Samhällsbyggnad och Stadsutveckling? Då kanske du är nästa ordförande för Samhällsbyggarnas Stadsutvecklingssektion?

 

Föreningen Samhällsbyggarnas sektioner verkar för att driva frågor inom specifika ämnesområden i samhällsbyggandet. Sektionens syfte är att erbjuda ett utbyte mellan dess aktiva samt de medlemmar som verkar inom området. Vidare arbetar sektionerna för att tillse att aktuella ämnen lyfts fram (genom ex. seminarier eller studiebesök) samt att förse tidningens redaktionsråd med uppslag till intressanta artiklar inom ämnesområdet. Sektionerna är en viktig del i föreningens målsättning att verka för en hög kompetensnivå inom samhällsbyggandets olika områden.

 

Är du intresserad av att anta utmaningen om att driva Stadsutvecklingssektionen?

Anmäl ditt intresse på info@samhallsbyggarna.org. Du bör beskriva din bakgrund, vilka frågor du tycker är speciellt viktiga och på vilket sätt just du skulle kunna bidra. Du bör även vara medlem i Samhällsbyggarna. 

 

Photo, Unsplash, Sawyer Bengtson

 

 

 

 

 

Publicerat: Torsdag 28 Februari