Seminarium: Arwidsson Talks 11 april 2019

arwidsson (1) 

 

Hur hållbart är egentligen samhällsbyggnadsbranschens hållbarhetsarbete?

Arwidsson Talks, 11 april kl.13-17.30 med efterföljande mingel. 

 

 

Samhällsbyggandet står för 25% av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Nybyggda bostadshus har aldrig haft kortare livscykel. Samtidigt har hållbarhetsfrågorna aldrig stått högre på branschens agenda och kompetensen inom sektorn har aldrig varit starkare. Halvdagskonferensen Arwidsson Talks fokuserar på branschens paradoxala förhållningssätt till hållbarhet och belyser konsekvenserna fram individ, näringsliv och samhälle. Går hållbarhetsarbetet för långsamt? Måste våra affärsmodeller och system förändras för att en verkligt hållbar framtid ska vara möjlig?  

 

Arwidsson Talks är en fullspäckad halvdag som ger nya perspektiv och fördjupad diskussion om hållbarhetsarbete under pågåeden klimatkris. I programmet finns bland andra Anders Wijkman,författare och opinionsbildare, Cecilia Holmström,arkitekt och strateg på Tengbom och Niklas Maak, arkitekturteoretiker vid Harvard och skribent. De ger oss nya perspektiv på hållbarhetsfrågorna och presenterar konkreta exempel på genomgripande lösningar. 

 

Externhandelsområden utmanar handel i våra stadskärnor, ändå byggs det allt fler. E-handeln ökar och våra konsumtionsmönster förändras. Rebecca McDonald, forskare på Centre for Cities, berättar om utvecklingen i Storbritannien där allt fler butiker i citykärnorna slår igen och deras roll som mötesplats utmanas. Vilka är orsakerna, hur påverkas detaljhandel, fastighetsbransch och staden och vad finns det för lösningar? Fredrik Bergström, detaljhandelsexpert på WSP, ger ett svenskt perspektiv på frågan.

 

Ann Legeby, den första professorn i Tillämpad Stadsbyggnad på KTH, har bjudits in för att presentera ämnet. Hon lyfter särskilt samhällsutmaningar kopplade till klimat och segregation där stadsbyggandet spelar en viktig roll.

 

Early bird biljetter finns ute nu på: www.arwidssontalks.com

 

Arwidsson Talks är Arwidssonstiftelsens plattform för samtal, konferenser, debatter och seminarier. Arwidsson Talks vänder sig till stadsplanerare, fastighetsutvecklare, politiker, tjänstemän, arkitekter, designers och forskare i Sverige. 

 

Konferensen äger rum den 11 april 2019 mellan kl.13–20.00 på A house i Stockholm. Mer information om talarna och hela programmet finns på: www.arwidssontalks.com

 

Publicerat: Onsdag 13 Februari