Lantmätare -yrke utan gränser

sten 

 

Inom samhällsbyggandet förändras kravet på kompetens till följd av en snabb utveckling av teknik och metoder och även genom att komplexa frågor allt oftare behöver hanteras.

 

För att få ett perspektiv – eller egentligen flera perspektiv – på utvecklingen arbetar Samhällsbyggarnas lantmäterihistoriska sektion just nu med att samla in äldre lantmätares personliga berättelser. Vi är övertygade om att en sådan sammanställning kommer att vara värdefull inte bara ur ett historiskt perspektiv, utan också som underlag för tankar om framtiden.

 

Se vidare under lantmäterihistoriska sektionen

 

 

 

 

Publicerat: Fredag 8 Februari