Dags att boka in Kustmöte 2019!

Ska ̈rmavbild 2019-02-27 Kl . 11.59.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunkeflo strandängar söder om Malmö. Foto: Mikael Jönsson, Länsstyrelsen Skåne

Statens geotekniska institut (SGI) bjuder in till Kustmöte 2019 i samarbete med Länsstyrelsen

Skåne. Frågor kopplade till höjd havsnivå, översvämningsrisker och erosion kommer att belysas

under mötet. I år vill vi särskilt lyfta naturbaserade lösningar, och ta lärdom av erfarenheter internationellt.

Mötet sker i samverkan med Erosionsskadecentrum och Nederländernas ambassad

i Sverige. Talare från bland annat Nederländerna och Danmark gästar mötet.

 

Mötet hålls i centrala Malmö och börjar med lunch den 17 september. På kvällen bjuder

Länsstyrelsen på mingel med buffé på residenset i Malmö. Kustmötet avslutas på eftermiddagen

den 18 september med ett studiebesök där vi får ta del av åtgärder och lösningar runt Malmö stad.

Mer information och detaljerat program kommer i maj.

 

Kustmötet vänder sig till dem som i olika funktioner kommer i kontakt med planering och förvaltning

av strandnära områden på kommuner, länsstyrelser och andra statliga myndigheter, bland

annat i fysisk planering, naturskydd, infrastruktur, beredskap och säkerhet och teknisk förvaltning.

Mötet riktar sig också till dem som via FoU, konsultation och entreprenadverksamhet arbetar med

dessa frågor. Kustmötet har ett fokus på södra Sverige och syftar till att bidra till en hållbar utveckling

och förvaltning av kustnära områden.

 

 

Var:Malmö

När: 17-18 september

 

Läs mer här!

 

Välkomna!

 

Publicerat: Onsdag 27 Februari