Sektionen för digitalisering & innovation söker ny ordförande!

innov 

 

Föreningen Samhällsbyggarnas sektioner verkar för att driva frågor inom specifika ämnesområden i samhällsbyggandet. Sektionens syfte är att erbjuda ett utbyte mellan dess aktiva samt de medlemmar som verkar inom området. Vidare arbetar sektionerna för att tillse att aktuella ämnen lyfts fram (genom ex. seminarier eller studiebesök) samt att förse tidningens redaktionsråd med uppslag till intressanta artiklar inom ämnesområdet. Sektionerna är en viktig del i föreningens målsättning att verka för en hög kompetensnivå inom samhällsbyggandets olika områden.

 

Är du intresserad av att anta utmaningen om att driva sektionen för digitalisering & innovation efter Carl-Erik Brohn som nu lämnar över uppdraget? Anmäl ditt intresse till info@samhallsbyggarna.org

 

Du bör beskriva din bakgrund, vilka frågor du tycker är speciellt viktiga och på vilket sätt just du skulle kunna bidra. Du bör även vara medlem i Samhällsbyggarna. Återkom så snart som möjligt med din intresseanmälan.

 

Vi hörs!

 

Photo by Ian Schneider on Unsplash

 

Publicerat: Torsdag 17 Januari