Kurs: Brandskyddsföreningen - Brandskyddsledare 30 september

brand 

 

Som brandskyddsledare blir du företagets expert på brandskydd. Du kan se riskerna och vet vilka åtgärder som behövs för ett skäligt brandskydd. Brandskyddsledaren är en avgörande bricka i spelet att förhindra bränder redan i förväg begränsa eventuell brandspridning.

 

Brandskyddsledarutbildningen består av fem block uppdelade i två delutbildningar; Fire Safety Technical Cycle, block 1-3, samt Fire Safety Management Cycle, block 4-5.

Utbildningen sträcker sig över två terminer och är uppdelad på fem veckoblock, sammanlagt 200 utbildningstimmar. Med ett CFPA-diplom kan du styrka din kompetens i hela Europa.

 

Brandskyddsledarutbildning del 1
CFPA ”Fire Safety Technical Cycle”

Block 1–3 har teknisk inriktning och leder fram till ett CFPA-diplom, ”Fire Safety Technical Cycle”. Det här är en utbildning med både bredd och djup inom det brandtekniska området. Utbildningen är lämplig för dig som har en uttalad roll som brandskyddsledare eller av andra skäl behöver en mera omfattande brandteknisk kunskap. Utbildningen är på tre veckor uppdelade på tre block (1–3). Examination utgörs av ett skriftligt prov i block 3.

Inga förkunskaper krävs, men det är en fördel att ha kompetens om de specifika risker som finns i just din verksamhet, till exempel brandfarliga varor och Heta Arbeten. Har du arbetat i räddningstjänsten och har dokumenterad brandutbildning är det inte säkert att du behöver delta i alla delar av block 1.

 

Del 1, Fire Safety Technical Cycle, innehåller bland annat:

 • Lagar och regler
 • Brandkunskap i teori och praktik
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Larm- och släckanläggningar
 • Riskhantering med riskanalys

 

Mål

Efter examen ska du kunna

 • ansvara för larm- och släckinstallationer
 • ansvara för underhåll av det byggnadstekniska brandskyddet
 • medverka i verksamhetens riskhanteringsarbete.

 

Avsedd för

 • Dig som ska ta ansvar för det tekniska brandskyddet i en verksamhet
 • Riskingenjörer/underwriters i försäkringsbolag
 • Brandskyddskonsulter
   

Brandskyddsledarutbildning del 2
CFPA ”Fire Safety Management Cycle”

Block 4–5 har en organisatorisk inriktning och leder fram till CFPA-diplomet ”Fire Safety Management Cycle”. Här går vi på djupet i de organisatoriska frågorna. Innan block 5 ska du göra ett examensarbete som du väljer fritt i samråd med din handledare och din arbetsgivare. 

För att delta på den här utbildningen förutsätts att du har förkunskaper om det tekniska brandskyddet och riskhantering.

 

Del 2, Fire Safety Management Cycle, innehåller bland annat:

 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Krisledning och mediahantering
 • MTO-analys
 • Projektledning
 • Revisionsmetodik
 • Examensarbete med redovisning

 

Mål

Efter examen ska du kunna

 • organisera brandskyddsarbetet
 • ansvara för brandskyddsutbildning
 • medverka i företagets krisledning
 • utföra internrevision av brandskyddsarbetet.

Tid och plats 2019–2020

 

Block 1:  30 september–4 oktober 2019, Stockholm
Block 2:  2–6 december 2019, Stockholm
Block 3:  3–7 februari 2020, Stockholm
Block 4:  23–27 mars 2020, Stockholm
Block 5:  11–15 maj 2020, Stockholm 

 

Pris 2019–2020

Medlemspris per block: 
25 020 SEK (ej medlem 27 800 SEK) exklusive moms.

 

Totalt pris samtliga block:
Medlemspris 125 100 SEK (ej medlem 139 000 SEK) exklusive moms.

 

Läs mer och anmäl dig här!

 

Publicerat: Måndag 21 Januari