Frukostseminarium: Villaomvandling - Varför rivs villor i attraktiva lägen, och är trenden här för att stanna? 5 februari

wsps bild

 

WSP bjuder in till frukostseminarium

I Sveriges storstadsregioner pågår idag en förändring i det tysta, där småhus rivs i syfte att förtäta på tomterna. Från att tidigare ha varit ett begränsat fenomen har denna omvandling av villatomter på kort tid vuxit till att ske i hela Stockholms län och bli något som angår beslutsfattare och planerare på både kommunal och regional nivå.

 

Vad driver denna utveckling och var sker dessa omvandlingar? Vilka lärdomar kan dras, och hur påverkar omvandlingarna villastadens framtid?

Datum: 5 februari
Tid: 8:00-9:30 (frukost serveras från 7:30)
Plats: Bastionhallen på WSP i Stockholm, Arenavägen 7
Kontaktperson: Joakim Franklin joakim.franklin@wsp.com, 010-7210551

 

7:30 - 8:00 Frukost 
 
8:00-8:05 Inledning 
Maria Pleiborn, WSP
 
8:05-8:25 Villadrömmen i en urban tid 
Spaning kring villastadens framtid
Jerker Söderlind, Stadsliv AB
 
8:25-8:45 Omvandlingar i villaområden 
Var har småskalig förtätning på villatomter skett i Stockholmsregionen, hur kan vi förstå ökningen och vad kan det leda till?
Joakim Franklin, WSP Advisory
 
8:45-09:10 Panelsamtal 
Lisa Deurell, Brunnberg & Forshed Arkitektkontor
Eva Strömbäck, WSP
Jerker Söderlind, Stadsliv AB
Joakim Franklin, WSP
Fler deltagare kan tillkomma
Moderator: Maria Pleiborn
 
9:10-9:25 Öppen diskussion och frågor 
 
9:25-9:30 Avslutning 
Maria Pleiborn, WSP

Seminariet är kostnadsfritt och antalet platser är begränsat.
OSA senast den 31 januari anmäl dig här!


Varmt välkommen!

 

Publicerat: Tisdag 15 Januari