Region Örebro 

 

 

Region Örebros styrelse


Therese McCarthy, ordförande

GIS- och fastighetskonsult, Aveki
therese [dodododo] mccarthy [atatatat] aveki [dodododo] se

Jenny Fredriksson

Kontorschef at Sweco Architects Örebro
jenny [dodododo] fredriksson [atatatat] sweco [dodododo] se

Mattias Waller

Projektutvecklingschef, Örebroporten Fastigheter AB
mattias [dodododo] waller [atatatat] orebroporten [dodododo] se

John Eriksson

Advisor, Newsec Advice AB
john [dodododo] eriksson [atatatat] newsec [dodododo] se

Anna Lunander

Lantmäterichef, Örebro kommun
anna [dodododo] lunander [atatatat] orebro [dodododo] se

Christer Feldt

VD Nordiska byggkomponenter
christer [atatatat] nordicdorrfabrik [dodododo] se

Anna-Lena Fredin

Projektutvecklare/byggprojektledare, Länsgården
anna [dadadada] lena [dodododo] fredin [atatatat] lansgarden [dodododo] se

Pontus Halldin

Gruppchef Miljömanagement , WSP
pontus [dodododo] halldin [atatatat] wsp [dodododo] com