Region Gävle Dala

Ordförande Eric Båve, eric.bave@stadsbyggnad.nu

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Protokoll

Stämma 17 augusti 2022

Stämma 28 oktober 2020

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Region Gävle Dala höll stämma i innovativa Hofors

 

Hofors -gruppen -guidas -av -CH (1)

Christina Hansson, verksamhetsledare Haga trädgårdar, visar och berättar om Haga grön rehab för Samhällsbyggarnas representanter. Foto: Eric Båve

 

Samhällsbyggarna region Gävle Dala har valt en ny styrelse. 

 

Ledamöterna i den nya styrelsen är: Hans Larsson, lantmätare, Jesper Helén, student, civilingenjörsutbildningen inom Samhällsbyggnad på KTH, Johanna Almqvist, projektledare ekobyn Bysjöstrand och Hans Erik Eriksson, pensionerad samhällsplanerare.

 

Eric Båve omvaldes till ordförande för åren 2023 och 2024. Han har lång erfarenhet av forskning, undervisning och ett engagemang samhällsbyggnadsfrågor.

 

Styrelsen valdes under regionens stämma som hölls i Hofors på tisdagen den 17 augusti. 

 

Hofors är en ort som har utvecklats på ett smart sätt under senare år.

 

Stålverket går från gasol till vätgas och minskar koldioxidutsläppen drastiskt. Kommunen har planerat för ett minskat antal medborgare och därmed fått ett lagom stort bostadsbestånd. Dessutom är det en innovativ ort där nya steg har tagits inom bland annat grön rehabilitering.

 

Den konventionella rehabiliteringen räcker inte för att möta den ökade omställningstakten som växande klimatproblem kräver. Hagaparken har utvecklats så den även fungerar som en plats för återhämtning och därmed bidrar till att förebygga utbrändhet, vilket Christina Hansson, verksamhetsledare Haga trädgårdar, visade och berättade om under stämman.

 

Verksamheten 2023 – 2024 är inriktad på den reellt existerande förändringsprocessen i inom hela samhällsbyggnadssektorn – bortom partipolitisk retorik – inom följande områden:

 

Ekobyar 

Verka för att nya ekobyar ska etableras i Gävle Dala-regionen. 

 

Bidra till att skapa bostadsområden som har rimliga hyror och effektivare resursflöden såväl vid byggande som vid drift.

 

Vätgassamhället

Ny infrastruktur för vätgasdrivna transporter och produktionsanläggningar.

 

Nätverk

Samhällsbyggarna och dess verksamhet erbjuder ett nätverk som stärker den egna professionella utvecklingen där man kan testa idéer på en bred kompetens.

 

Regionen anordnar after work, frukostseminarier, event och studiebesök och andra former av erfarenhetsutbyte i Samhällsbyggarnas regi. 

 

Seminarier arrangeras årligen inom något sakområde, exempelvis infrastruktur, byggande och förvaltning, hållbar utveckling ur ett Samhällsbyggarperspektiv. Syfte är att bidra till utvecklingen av medlemmens referensramar och kompetens samt att stärka yrkesrollen.

 

Föreningens medlemmar deltar med sin kompetens i planeringen och genomförandet av Samhällsbyggnadsdagarna 25–26 oktober på Norra Latin i Stockholm.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Fotograf Malin Hansen (1)

 

I kursen AG1137 Planering och styrning av urbana och regionala processer, Eric Båve är en av lärarna.

 

 

Ska ̈rmavbild 2020-11-04 Kl . 15.36.32

 

Protokoll från stämma den 28 oktober 2020