Region Gävle Dala

Ordförande Eric Båve, eric.bave@stadsbyggnad.nu

 

 

Daniel -moqvist -ja ̈rnva ̈g -mindre (1)

 

Gävle-Dala regionen bjuder in till fysiskt möte den 19 januari i Trafikverkets lokaler, Gävle.

 

Dag: onsdag 19 januari 2022

Tid: kl 16.00

Plats: Trafikverkets lokaler. Adress meddelas senare.

 

Inledning Eric Båve, ordförande 

 

Stora järnvägsinvesteringar i Gävle Dala regionen

Nya stambanor Johan Sundin projektledare, Trafikverket

 

Övrigt med fika

 

Anmäl dig snarast eller senast 7 januari till info@samhallsbyggarna.org

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Fotograf Malin Hansen (1)

 

I kursen AG1137 Planering och styrning av urbana och regionala processer, Eric Båve är en av lärarna.

 

 

Ska ̈rmavbild 2020-11-04 Kl . 15.36.32

 

Protokoll från stämma den 28 oktober 2020