Tillgodoräknande av vidareutbildning för upprätthållande av auktorisation för fastighetsvärderare

Education (1)

Auktoriserade värderare skall genomgå nio ”vidareutbildningsdagar” (VUD) under en 3-årsperiod. Under treårsperioden skall vidareutbildningen genomföras vid minst två tillfällen. Vidareutbildningsdagar erhålls enligt följande modell: 

 

Frukost och lunch seminarier:                 1/8 VUD*

Halvdagsseminarier:                               1/2 VUD

Heldagsseminarier/konferens                  1 VUD

Akademisk kurs                                    1 VUD per Högskolepoäng

 

*Dock max 1VUD per år.

 

Förtydligande avseende vidareutbildningsdagar