Tillgodoräknande av vidareutbildning för upprätthållande av auktorisation för fastighetsvärderare

Education (1)

Auktoriserade värderare skall genomgå nio ”vidareutbildningsdagar” (VUD) under en 3-årsperiod. Under treårsperioden skall vidareutbildningen genomföras vid minst två tillfällen. Vidareutbildningsdagar erhålls enligt följande modell: 

 

Frukost och lunch seminarier: 1/8 VUD*

Halvdagsseminarier: 1/2 VUD

Heldagsseminarier/konferens: 1 VUD

Akademisk kurs: 1 VUD per Högskolepoäng

 

*Dock max 1 VUD per år.

 

Vidareutbildningsdagarna ska redovisas i detta formulär: https://forms.gle/KmmReza8qnJLKP1T7

 

Förtydligande avseende vidareutbildningsdagar