Seniorsektionen besökte nya Norvik hamn: "Bästa tänkbara läge"

Studiebesok _kollage _sm

Stockholm Norvik Hamn är en helt ny roro- och containerhamn på bästa tänkbara läge i Östersjön. Camilla Strümpel, kommunikationschef, och Mattias Sandell, utvecklingsstrateg, tog emot oss i Stockholms Hamnars nya lokalkontor. 

 

På husets takterrass fick vi en imponerande översikt över det stora hamnområdet. Kajen är 1,4 km lång, lokalytan är 27 800 kvm och med 8 700 anlöp per år. I hamnen finns också 750 meter bangård.

 

Hamnens omsättning är 640 miljoner. Norvik omfattar 44 hektar. Hamnens containerterminal drivs av Hutchison Ports, världens största terminaloperatör, med 53 hamnar i 27 länder. Genom samarbetet med Hutchison Ports är Stockholm integrerat i det globala fraktstråket. Hamnen har korta ledtider till alla viktiga hamnar i Östersjön och transportanslutningar till övriga Sverige. Det tar fem minuter till motorvägen mot Stockholm. 

 

För inte så länge sedan ropades dagens hamnarbete upp i Gulagången i Stadsgården. Det är onekligen en annan verklighet för hamnarbetarna i Norvikshamn. Containerterminalen har 800 meter kaj och ett djup på 16,5 meter. Roro-terminalen omfattar 12 ha, 525 m kaj och 4000 kvm omlastningslager. Hamnverksamheten omfattar både bulk och styckegods. TEU är ett mått på hur många containrar ett fartyg kan lasta. Norvik kan, fullt utbyggd, hantera 500 000 TEU.

 

Kranar _sm

Bilden på kranarna är tagen från takterrassen. Foto: Anders Åberg

 

Stena Line har gods- och passagerartrafik till Lettland och Hangö i Finland. De vill öka passagerartrafiken men det saknas en terminal för passagerarna. I Norvik finns också ett oljeraffinaderi med egen hamn som ägs av Nynas AB. Företaget producerar bland annat 

bindemedel för att hålla ihop stenmaterialet i asfalt.


Norvik är ett miljöeffektivt alternativ för transport av gods till och från Stockholmsregionen. System för att hantera ”farligt gods” har egen plats där dagvattnet kan stängas av. Man förbereder för att hantera alternativa bränslen som vätgas och ammoniak. En del gods transporteras på järnväg men lastbilstrafiken dominerar f.n. Ett mål är att transportera mer på insjöar som Mälaren för att minska lastbilstrafiken. Hamnens område i norr gränsar till ett naturreservat.

 

Stockholms hamnar svarar för följande hamnar:


1. Stockholms hamn
2. Frihamnen
3. Stockholm Norvik Hamn
4. Nynäshamns hamn
5. Kapellskärs hamn

 

Hamnarna hade 4,7 miljoner passagerare under år 2021. Hamnarna sysselsatte 24 000 arbetare. Totalt landade 9,1 miljoner ton gods. Den totala omsättningen var 642 Mkr. Resultatet förbättrades genom en ny roro- linje mellan Norvik och Rostock. 

 

För mer information klicka på länken: https://www.stockholmshamnar.se/stockholm-norvik/

 

Text och foto: Anders Åberg

 

Vill du veta mer om seniorsektionen? Kontakta då Bo Göran eller Anders nedan:

Bo Göran Hellers: bgheller@gmail.com

Anders Åberg:anders.aberg4@gmail.com

 

Hellers _strumpel

Camilla Strümpel, kommunikationschef Stockholm hamnar och professor Bo Göran Hellers, ordförande i Seniorsektionen. Foto: Anders Åberg
Lunch _haringe 
Lunch på Häringe slott. Foto: Anders Åberg

 

Publicerat: Måndag 26 September