Information om medlemsavgiften för seniorer

På det ordinarie årsmötet i maj 2021 fastställdes senioravgiften för medlemskap till 650 kronor.

 

Detta innebar en höjning från tidigare 350 kronor – alltså 300 kronor – vilket många medlemmar reagerade starkt på: vi på kansliet fick många mejl med frågor, kritik och synpunkter kring detta.
 
Kritiken visade att det fanns flera frågetecken kring slopandet av rabatten och hur detta genomfördes.
 
Därför beslutade styrelsen om ett extra möte om just frågan om avgiften för seniorer, alltså från och med det år du fyller 66 år. Dessutom fick alla seniorer anstånd med avgiften till och med i dag, den 28 februari. Detta för att invänta eventuella ändringar av årsmötesbeslutet från 2021.
 
Extramötet den 17 februari 2022 beslutade att:

  • riva upp beslutet om avgiftsnivåer gällande seniorer som fattades på årsmötet 2021  
  • återinföra avgiftsreduktionen för seniorer från 650 kronor till 350 kronor för 2022 
  • uppdra åt styrelsen och kansliet att på lämpligt sätt administrera och genomföra återbetalning till de seniorer som önskar få den överskjutande delen på 300 kronor återbetald


De som ännu inte har betalat sin avgift kommer att få en ny avi med korrekt belopp inom kort. För dem som redan har betalat den högre avgiften finns möjlighet till återbetalning av det överskjutande beloppet. Självklart finns också möjligheten att avstå från återbetalningen. I sådana fall behöver du inte agera på detta mail. Tack till alla er som väljer detta alternativ! Ert bidrag är viktigt för föreningens ekonomiska stabilitet och framtida utveckling. 

För eventuell återbetalning fyll då i följande formulär
 
Vi ber om ursäkt för den olägenhet alla dessa turer har inneburit för er alla – men hoppas att vi genom detta och tillsammans kan skapa en bättre och starkare förening.

 

Publicerat: Onsdag 2 Mars