Fråga till Per Bolund om Lantmäteriets handläggningstider

Att handläggningstider inom lantmäteriområdet inte minskar riskerar att försena byggandet av bostäder, vägar och järnvägar menar Lars Beckman (M) och har därför ställt en skriftlig fråga till Per Bolund.

 

Publicerat: Fredag 12 Juni