Ajournerat årsmöte

Samhällsbyggarnas årsmöte ajournerades

Då vissa formalia saknades vid årsmötet den 19 maj ajournerandes mötet till torsdagen den 28 maj kl.15.  De delar som står kvar att avhandla är punkterna om revisonberättelsen, antagande av bokslutet  med disposition av årets resultat och punkten om ansvarsfrihet för styrelsen. Läs mer om detta här.

Kallelse med länk för att koppla upp sig till det fortsatta mötet kommer att gå ut i början på veckan till alla som var med på första delen av mötet. Klicka på denna länk för att registrera dig till mötet.

 

 

Publicerat: Lördag 23 Maj