Frukostseminarium för Samhällsbyggare: Mobilitet i den täta staden – exemplet Stockholm 21 april

Ska ̈rmklipp 2020-01-29 12.28.41

 

 

Mobilitet i den täta staden - exemplet Stockholm

Frukostseminarium tisdag 21 april kl 8-10 

Skandias kontor Sveavägen 20Stockholm

 

Sektionen för Hållbar utveckling bjuder in till kunskapsseminarium om hur man kan ta sig fram i den täta staden på ett hållbart sätt och vad som gör det så intressant om cykelvägen är rätt utformad.

 

  • Från Stocksund till Norra Djurgårdsstaden på cykel.

Emma Eriksson & Fanny Vestling Kandidatarbete Hälsopedagog GIH

 

  • Joakim Boberg Trafikkontoret, Stockholms stad om möjligheter och utmaningar för hållbar mobilitet.

 

  • Diskussion och samtal med deltagare.

 

Moderator Birgitta Goven Sveriges Byggnadsindustrier och medlem av Samhällsbyggarnas sektion för Hållbar utveckling och Miljö.

 

Anmälan om deltagande till kansliet för Samhällsbyggarna info@samhallsbyggarna.se

 

Antalet platser är begränsat till 25 personer

 

Publicerat: Onsdag 29 Januari