Per Bolund öppningstalar på SB-dagarna

 Ny -2-perbolund _1mindre (1)

  

Mini-intervju med bostadsminister Per Bolund inför SB-dagarna

Berätta lite kort om dig själv

Svar: Jag är en glad person som har aktiv i politiken i nästan 25 år. Jag tycker om att cykla till jobbet och njuter gärna av en joggingrunda på lunchen. Basket är min absoluta favoritsport. På min fritid gillar jag att laga mat och fixa på sommarhuset.

 

Vad ska du tala om på Samhällsbyggnadsdagarna?

Svar: Jag ska tala om politikens inriktning och vad jag ser som betydelsefullt för att skapa hållbara och barnvänliga samhällen.

 

Hur kan politiken skapa incitament för företag att bygga hållbart?

Svar: Vi vet redan att det finns ett intresse för branschen att arbeta mer för ett hållbart byggande. Vi har gett Boverket i uppdrag att börja arbeta med klimatdeklarationer, dvs. en klimatmärkning av husen för att kunna mäta klimatpåverkan i byggskedet. Då kommer vi också kunna lära oss mer om hur olika material påverkar klimatet och hur vi kan kravställa för att minska fotavtrycket.

 

Är det möjligt att bygga både billiga och hållbara bostäder?

Svar: Ja, det tror jag är möjligt även om det som byggs nytt ofta inte är billigt. Regelverk finns till för att det ska finnas en god lägsta nivå på byggandet. Det som byggs ska hålla bra kvalité, vara klimatsmart och bidra till att lösa miljöproblem. Annars skjuter man bara kostnader på framtiden.

 

Att bygga hållbart kan bland annat innebära att bygga i trä. Hur kan det gå ihop med behovet av att bevara våra urskogar?

Svar: Just urskogar tycker jag ska bevaras av olika skäl. Däremot har Sverige mycket skog och trä är en förnyelsebar resurs. Genom återplantering av skog efter hållbar skogsskötsel sker både effektivt resursutnyttjande av material samtidigt som kol kan lagras i byggnation.

 

Säkra din plats på SB-dagarna. Köp biljett och middagsbiljett här!

Samhällsbyggnadsdagarna program

 

 

Publicerat: Fredag 27 September