Kurs: Vesterlins Bostadsrättslagen för exploatörer 11 april

vesterlins (2)

 

Bostadsrättslagen kan verka kortfattad och enkel, men reglerna är både föråldrade och svårtillämpade, vidare saknas lagstiftning i vissa delar. Under kursen bygger vi en bas med lagregler och praxis. Den bygger vi sedan vidare på med erfarenheter, exempel och praktiska lösningar. Vi blickar även framåt mot sannolika förändringar i gällande rätt.

 

Kursinnehåll

Den som kommer i kontakt med överlåtelser av fastigheter och fastighetsbolag har många strategiska frågor att ta ställning till. Det gäller även vid uppförande eller konvertering av byggnader som ska övertas av en bostadsrättsförening. Möjligheterna är många, liksom fallgroparna. Ett lyckat projekt kräver helhetsförståelse omfattande allt från mark- och exploateringsavtal, val av transaktionsmodell, förvärvshandlingar, entreprenadavtal till uppbyggnaden av bostadsrättsföreningen.

 

Under kursen fokuserar vi på uppbyggnaden av bostadsrättsföreningen och hanteringen av förhandsavtal och upplåtelseavtal samt byggstyrelsens arbete. Vi ser även till hur du säkerställer att projektet levererar det köparen – slutkonsumenten – har utlovats, liksom att föreningen grundas på stabila stadgar och avtal.

 

Kursen behandlar bland annat

 • Fördjupning i valda delar av bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar.
 • De olika projektstegen. Från markförvärv till överlämnandestämma.
 • Transaktionsavtal
 • Stadgar
 • Förhandsavtal och upplåtelseavtal
 • Hantering av förhandstecknare och medlem som inte vill fullgöra avtal
 • Ändring av lägenheten efter upplåtelse
 • Kostnadskalkylen och den ekonomiska planen
 • Beslut; stämmobeslut eller styrelsebeslut
 • Exploatörens förpliktelser enligt garantier och avtal i förhållande till föreningen
 • Eftermarknadsfrågor och praktisk hantering
 • Aktuell praxis
 • GDPR/Dataskyddsförordningen
 • Översiktlig genomgång av framtiden och SOU 2017:31

 

Målgrupp

Exploatörer, bostadsutvecklare, advokater, konsulter, privata fastighetsägare, förvaltare och andra som kommer i kontakt med frågorna.

 

Lärare:

Susanne Falk, advokat Landahl Advokatbyrå
Maria Schefström, jurist Landahl Advokatbyrå
Ola Thored, advokat Landahl Advokatbyrå
Maria Wideroth, advokat Landahl Advokatbyrå
Gustaf Åkesson, advokat Landahl Advokatbyrå

 

Längd

En dag.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut efter genomförd utbildning.

 

Pris
7 400 kronor per deltagare, exklusive moms

 

Nästa kurstillfälle
11 april 2019, Vasagatan 50, Stockholm

 

Som medlem i Samhällsbyggarna får du 10% rabatt på Vesterlins utbildningar, uppge kod Samhällsbyggarna i din anmälan för att ta del av rabatten. Rabatten går inte att kombinera med andra erbjudanden eller rabatter.

 

Läs mer och anmäl dig här!

 

Publicerat: Lördag 9 Februari