Ann-Louise Lökholm Klasson talar på POSITION2030

Lokholm

Ann-Louise Lökholm Klasson är vd för Sweco Sverige sedan april 2018 och har arbetat i olika positioner på Sweco sedan 2008, bland annat som ansvarig för integrationen av 6 000 nya medarbetare vid det största förvärvet i koncernens historia. Hon har 20 års erfarenhet av ledarskap. Ann-Louise har studerat datavetenskap på Göteborgs universitet och började sin karriär som programmerare. Hon är styrelseledamot i organisationen Sweden Green Building Council.

 

Panelsamtal: Digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen

Nationella satsningar pågår för att få en digital samhällsbyggnadsprocess. Målet är ett effektivt standardiserat informationsflöde från idé och planering till byggande och förvaltning. Flera aktörer är involverade i arbetet. Vad bidrar paneldeltagarnas organisationer med? Vilka är incitamenten och de kritiska framgångsfaktorerna? Hur får man med sig hela organisationen i satsningen? Hur mycket ska staten styra? Vilken roll har näringslivet? Det är några av frågorna som behandlas i panelen.

 

Läs mer på Position2030

 

 

Publicerat: Onsdag 13 Februari