Anders Sjelvgren, Generaldirektör på Boverket medverkar i Panelsamtal under POSITION2030

Sjelvgren (1)

 

Anders Sjelvgren är generaldirektör på Boverket sedan den 1 juli 2017. Han har en bred erfarenhet från samhällsbyggnadssektorn, både inom myndighet och näringsliv, och har tidigare arbetat i olika chefspositioner på bland annat Rise och Boverket.

 

Panelsamtal: Digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen

Nationella satsningar pågår för att få en digital samhällsbyggnadsprocess. Målet är ett effektivt standardiserat informationsflöde från idé och planering till byggande och förvaltning. Flera aktörer är involverade i arbetet. Vad bidrar paneldeltagarnas organisationer med? Vilka är incitamenten och de kritiska framgångsfaktorerna? Hur får man med sig hela organisationen i satsningen? Hur mycket ska staten styra? Vilken roll har näringslivet? Det är några av frågorna som behandlas i panelen.

 

 

https://position2030.se/speakers/anders-sjelvgren-generaldirektor-boverket/

 

Publicerat: Tisdag 5 Februari