Samhällsbyggarna - en del av Boverkets byggråd!

Bygg

 

Robert Jönsson är utsedd som föreningens representant och ledamot i Boverkets byggråd. Byggrådet ska fungera som ett stöd för Boverket i frågor av större vikt när regler utarbetas om byggnaders grundläggande egenskaper. Syftet med rådets möten är ömsesidigt informationsutbyte.


Rådet är enbart rådgivande och inte beslutande. Ett annat viktigt syfte med Byggrådet är att hålla aktörerna inom byggområdet informerade om vad som sker och i så stor omfattning som är möjligt göra dem delaktiga i de överväganden och beslut som tas inom bygg- och fastighetssektorn.

 

Läs mer om Boverkets byggråd här!

 

2017-03-09 

Delrapport från Boverkets byggråd 

 

2016-02-11

Minnesanteckningar från möte inom Boverkets byggråd 11 februari 2016

 

2015-09-24

Rapport från möte inom Boverkets byggråd 24 september 2015

 

2015- 03- 11

Rapport från möte inom Boverkets byggråd 11 mars 2015

 

2014- 09- 23

Protokoll från möte inom Boverkets byggråd 23 september 2014

 

2014 - 04 - 11

Rapport från möte inom Boverkets byggråd 11 april 2014

 

Bygglovsbefriade åtgärder - Karl Evald