SEPREF: Aktuella examensarbeten inom fastighetsekonomi och finans på KTH

Tisdag 7 Juni kl 09:00

 

Region: 

Plats: Digitalt

 

 Borggarden

 

Välkommen till SEPREF:s seminarium med aktuella examensarbeten från KTH

Tisdag 7 juni 9.00 – ca 10.30 

Seminariet genomförs digitalt. Anmälan senast den 1 juni.

Seminariet är kostnadsfritt.

 

Seminariet arrangeras av SEPREF (the Swedish Property Research Forum) är en sektion för fastighetsanalys och marknad inom Samhällsbyggarna i samarbete med Institutionen för fastigheter och byggande vid KTH. Värd för seminariet är MSCI / Datscha.

 

Anmalknapp

 

 9:00 

Introduktion 

Christina Gustafsson & 

Sviatlana Engerstam, 

Fastigheter och byggande, KTH

Evaluation and Learning about Social Sustainability in the Real Estate Industry - A qualitative and quantitative study of how real estate companies can contribute to society and profit. 

Ellinor Tärnell & 

Anton Strömback, 

master-elever KTH 

Spänningar som uppstår när hållbarhet involveras i projekt: Hållbar projektledning i den svenska byggbranchen. 

Ylva Eriksson Langett, 

master-elev KTH 

Väderparametrars inverkan på en effektivare fastighetsförvaltning. 

Hannes Göransson & 

Villy Jakobsson, 

master-elever KTH 

Energieffektivisering av befintliga kontorsfastigheter - Hur påverkas marknadsvärdet? 

Christoffer Åkerström & 

Johan Frankenberg, 

kandidat-elever KTH 

Green Bonds Issuance Benefits: Evidence from Real Estate Sector. 

Hsu-Chi Weng, 

master-elev KTH 

Reducing housing barriers for First-time Buyer: Exploring Alternative Mortgage Products to Increase Access to Homeownership. 

Johannes Sennerö & 

Elias Carlson, 

master-elever KTH 

10:30 

Avslutning 

 

På KTH finns fyra utbildningsprogram med koppling till fastighetsekonomi och -finans:

 

  • civilingenjörsprogrammet Samhällsbyggnad (inriktning fastighetsekonomi och fastighetsjuridik)
  • kandidatprogrammet Fastighet och finans
  • kandidatprogrammet Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling
  • masterprogrammet Fastigheter och byggande

 

Studenter som läser civilingenjörsprogrammet skriver i årskurs 3 ett examensarbete på grundnivå om 15 högskolepoäng och i årskurs 5 ett examensarbete på avancerad nivå om 30 högskolepoäng. Studenter som läser något av kandidatprogrammen skriver i årskurs 3 ett examensarbete på grundnivå om 15 högskolepoäng. Det tvååriga internationella masterprogrammet avslutas med ett examensarbete på avancerad nivå om 30 högskolepoäng. 

 

Examensarbetet görs i slutet av utbildningen där eleverna får möjlighet till fördjupning och att tillämpa sina kunskaper på frågor i praktiken. Examensarbetet pågår under tio eller tjugo veckor (15 eller 30 högskole-poäng) beroende på utbildningen, dvs. kandidat- eller masterprogram.

 

Examensarbetena handleds av lärare/forskare på KTH och utförs under vårterminen för att vara klara i början på juni. Inom fastighets-ekonomi och finans görs nu 53 arbeten på masternivå och drygt 41 på kandidatnivå. Tillsammans med handledare på KTH väljs några av de mest intressanta arbetena för er som är intresserade av research på detta seminarium. 

 

De 50 senaste examensarbetena från de fyra utbildningsprogrammen publiceras på institutionen för fastigheter och byggandes hemsida, länken är: 

https://www.kth.se/fob/publikationer/

 

Samhällsbyggarna delar varje år ut priser för bästa examensarbeten i kategorierna fastighetsrätt och fastighetsjuridik. Författare kan vinna upp till 20 000 kronor.

 

Läs mer och tipsa gärna studnter om möjligheten!

 

/om-oss/priser-och-utmaerkelser/baesta-examensarbete-fastighetsraett/

 

/om-oss/priser-och-utmaerkelser/baesta-examensarbete-fastighetsekonomi/

 

Foto: KTH