Torsdag 4 April kl 08:00
Region: Sektionen för fastighetsvärdering
Plats: Nordenskiöldsgatan 1, Malmö
Onsdag 24 April kl 10:00
Region: Seniorsektionen
Plats: Södertälje
Mälarprojektet ska förbättra slussen i Södertälje och hamnarna i Västerås och Arboga. Sjösäkerheten ska bli bättre och större fartyg ska kunna anlöpa hamnar i Mälaren. Genom att förbättra infrastrukturen för sjöfarten på Mälaren kan järnvägen och vägnätet avlastas vilket ger positiva effekter på klimatet.