Fastighetsvärdering och analys 7,5 hp 16-20 mars 2020

Måndag 16 Mars kl 09:00

 

Region: Sverige

Plats: Convendum Vasagatan 16 Stockholm

 

studera

 

Fastighetsvärdering och analys 7,5 hp

 

Samhällsbyggarna och KTH samarbetar kring vidareutbildning för dig som är yrkesverksam. Som medlem i Samhällsbyggarna erbjuds du en förmånlig rabatt. 

 

Målgrupp

Arbetar du till exempel på bank eller i ett fastighetsbolag? Kommer du ofta i kontakt med fastighetsvärderingar?

Kanske har du som mål att själv kunna utföra eller granska värderingar av fastigheter? Då är Fastighetsvärdering och analys 7,5 hp en kurs för dig!

 

Mål och syfte

Syftet med kursen är att ge grundläggande förståelse för fastighetsvärdering – vilken teoretisk bas värdering är baserad på och vilka metoder som används vid värdering – samt insikt i att värdering är en bedömning och således förenad med osäkerhet. Målet med kursen är att kursdeltagaren ska få praktiskt tillämpbara verktyg att kunna utföra värderingar med.

 

Efter genomgången kurs förväntas deltagarna:

• Kunna utföra en värdering med ortspris- och kassaflödesmetoden

• Kunna utföra en marknadsanalys med avsikt att ha som grund för en värdering

• Förklara vilka parametrar som skapar ekonomiskt värde och analysera hur förändringar av dessa parametrar påverkar värdet i en fastighet

 

Samt kunna redogöra för:

• Hur osäkerhet ska behandlas i en marknadsvärdebedömning.

• Svårigheter och eventuella lösningar vid värdering i samband med miljöskada

• Vad fastighetsmarknaden menar med god värderarsed

 

Innehåll och upplägg

Ett av huvudmomenten i kursen är att själv utföra en fastighetsvärdering. Fastigheten, belägen i Stockholm, kommer att besökas. En analys av fastig­hetens läge, ekonomiska, juridiska och tekniska förutsättningar behöver därmed göras. För att kunna utföra värderingen kommer kunskaper att inhämtas genom lektioner där föreläsningar och övningar varvas. Kursen avslutas med en tentamen för att säkerställa att deltagarna uppnått kursens mål. Kurslitteratur, lunch, fika och en middag ingår i kursen. 

 

Utbildningstillfälle

Är du anställd i Swedbank eller någon av sparbankerna och avser att gå utbildningen för att bli intern värderare,  se intern information på Swedbanks intranät.

 

Kommande kurstillfällen:

16-20 mars 2020 + 28-29 april 2020

 

Anmäl dig: här

 

Plats: Convendum Vasagatan 16, Stockholm

 

Schema: kommer inom kort!

 

Litteratur: Fastighetsvärdering - om värdeteori och värderingsmetoder, Författare Ingemar Bengtsson, Studenttliteratur, ISBN: 978-91-44-08883-9  utgiven 2018. Ingår i kursavgiften.

 

Pris: 35 900 kr exkl moms för medlemmar i Samhällsbyggarna, 39 900 kr exkl moms för icke medlemmar.

Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas.

 

KTH_Logotyp _RGB_2013

 

Kursansvarig och medverkande lärare:

 

Examinator och kursansvarig är Bernt Lundgren. berndt.lundgren@abe.kth.se

 

Medverkande från KTH:

BL: Berndt Lundgren, KTH, berndt.lundgren@abe.kth.se

ÅG: Åke Gunnelin, ake.gunnelin@abe.kth.se

CH: Cecilia Hermansson, KTH

CG: Christina Gustafsson, KTH

BS: Bo Söderberg, KTH

 

Medverkande från näringslivet:

PJ: Per Johansson, WSP Group

EL: Eidar Lindgren, Konsult

PM: Peter Möller, NAI Svefa

BN: Bo Nordlund, BREC Konsult

LW: Lars Widebeck, Densia

 

 

Vill du veta mer om kursen är du välkommen att maila till Bernt Lundgren berndt.lundgren@abe.kth.se eller

till Samhällsbyggarnas kansli på info@samhallsbyggarna.org.