SEPREF-seminarium: Finansieringsmarknaden för fastigheter

Onsdag 11 September kl 09:00

 

Region: SEPREF

Plats: Digitalt

 

Finansieringsmarknaden Fo ̈r Fastigheter

 

Varmt välkommen till SEPREFs årliga seminarium om finansieringsmarknaden för fastigheter!

 

Fastighetsfinansieringsmarknaden har öppnats upp under det gångna året. Nu är det dags att få en uppdatering vad som gäller för hösten 2024.

 

Har alla bolag och alla typer av fastigheter fått förbättrade finansieringsmöjligheter? Är obligationsmarknaden öppen för alla aktörer igen och hur agerar bankerna? Hur klarar bolagen de ökade räntekostnaderna? Och vilka alternativ finns till bank och kapitalmarknadsfinansiering?

 

Frågorna är många och svar hoppas vi få av våra inbjudna talare.

 

9:00 Introduktion

Moderator Birgitta Leijon, styrgruppsmedlem, SEPREF

 

Nuläget på finansieringsmarknaden

Michael Johansson, Arctic Securities

 

Alternativ till bankfinansiering

Pontus Sundin, Niam Credit

 

9:45 Paneldiskussion

 

10:00 Avslutning

 

Seminariet är kostnadsfritt. Länk skickas till anmälda dagen innan seminariet.

 

Anmalknapp

 

SEPREF (the Swedish Property Research Forum) är en sektion för fastighetsanalys och marknad inom Samhällsbyggarna.

 

Varmt välkommen!