Växa och krympa smart och grönt

Måndag 9 Oktober kl 11:30

 

Region: Gävle-dala

Plats: Skolgatan 21, Hofors

 

Va ̈xa Och Krympa Smart Och Gro ̈nt

 

Välkommen på en workshop anordnad av Samhällsbyggarna region Gävle-dala tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan!

 

Syftet med workshopen är att stärka de mindre kommunernas utveckling, att visa affärsmodeller för hantering av begagnade byggkomponenter, att formulera projekt med kansli i Hofors som har fokus på byggnader med ambition samt att inkludera nysvenskar i bostadsplanering. Workshopen kan för vissa moment följas digitalt.

 

Talare:

Grön Rehabilitering Haga modellen - Christina Hansson

Utveckling av centrala Hofors - Arkitekterna Nils Hogle, Daniel Landström och Kerim

Finansiering för krympande kommuner - Boverket Fastighetsekonom - Lisa Borgström Åkesson

Ekoby Bysjöstrand - Lisa Fröbel projektledare

Företagspresentationer Anthesisgroup - Agneta Persson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Hofors kommun

 

Förslag på projekt, program och planer medverkan tjänstemän

Sammanfattning av dagen Eric Båve, ordförande Samhällsbyggarna Region Gävle Dala

 

Samling kl. 11.30 med lunch i Folkets hus, därefter promenad till Haga trädgårdar och växthuset. Dagen avslutas runt 17.00.

 

Några ord om värdkommunen Hofors kommun

Hofors är en av de få kommuner där ledningen tidigt insåg att alla de förlorade jobben inom stålindustrin inte kunde ersättas. Kommunledningen började planera för färre invånare och därmed minskat behov av bostäder. Totalt revs tusen lägenheter i kommunen. I något fall fick infrastruktur såsom VA-system och gatan ny användning i form av växthus. Haga Trädgårdar fungerar som en plats för grön rehabilitering, men också nysvenskar som behöver språkträning, praktik eller arbetsträning. Ändrad användning av flerbostadshus till kontor bland annat för kommunala förvaltningar. Numera har Hofors kommun balans på bostadsmarknaden.

Hofors -karta

Hofors har anknytning till E16 och järnvägen

 

Stålverket har bytt ägare några gånger, men hela tiden utvecklats. I år har en anläggning för vätgas installerats. Norska NEL har levererat utrustningen. Denna höst ersätts stora mängder gasol med vätgas i stålproduktionen. Koldioxidutsläppen kan därmed minska med upp till 40 000 ton på årsbasis. Dessutom minskar transporter av gasol via tankbilar. 

 

För ytterligare information:

Eric Båve, bave@kth.se, 0708520725

 

Sista anmälningsdag är den 2 oktober.

 

Varmt välkommen!

Samhällsbyggarna region Gävle-dala och Studieförbundet Vuxenskolan