Seniorsektionen: Studiebesök Hagastaden och sammanträde

Onsdag 20 September kl 11:30

 

Region: Storstockholm

Plats: Macelleria, Solnavägen 1B

 

Seniorsektionens sammanträde 

Onsdagen den 20 september 2023

Besök i Hagastaden i Stockholms stad

Lunch på Macelleria, Solnavägen 1B

11:30

Sammanträde på restaurangen

12:40

Samling vid Stockholms stads utställning Solnavägen 1E, Guide Camilla Edvinsson

13.00

Avlutning

14:30

 

Anmälan till Anders Åberg: anders.aberg4@gmail.com

 

Dagordning 

 1. Val av ordförande och sekreterare.
 2. Godkännande av dagordningen.
 3. Genomgång av protokollet från Seniorsektionens möte 12 april 2023.
 4. Funderingar rörande besöket på Slussen utställningen?
 5. Nya medlemmar i sektionen?
 6. Ledamot i KTHX styrelse från Seniorsektionen?
 7. Förslag på kommande besök eller seminarier (se nedan).
 8. Bo Göran berättar om föreningen för Gustavianska Parken. 
  Föreningen har sysslat åtskilligt med Hagaparken. 
 9. Övriga frågor
 10. Mötet avslutas

 

Besök eller seminarium

Månad

Ansvarig

Mälarprojektet

20 september

Mårten Rönström

Förbifart Stockholm

18 oktober

Lars Frumerie

Övertäckningen av järnvägen i 
Sundbyberg

29 november

Gunnar Hallert

Överbyggnaden av Stockholms central
- ett projekt med flera risker

7 alt. 14 december

Bo Göran med ev. assistans
från Gunnar Hallert

 

 

Flygperspektiv -ovan -mynningen -mot -brunnsviken (2)

 

Besök i Hagastaden i Stockholms stad

Hagastadens utställningslokalen ligger Solnavägen 1 E, se den röda bubblan på kartutdrag nedan. Det är samlingpunkten för Camilla Edvinsons guidning i Hagastaden. Där finns en modell med mera över den nya stadsdelen. Restaurangen Macelleria ligger på Solnavägen 1B, närmare Torsplan än utställningslokalen. 

Obs! det finns ingen toalett i utställningslokalen!

 

Hagastaden

 

 

En ny stadsdel med inriktning på Life Science

År 2030 ska området mellan Karlberg och Norrtull vara utbyggt till en ny stadsdel. Planen är att Hagastaden ska var en kombination av boende, parkområden och kunskapsintensivt näringsliv. I öster möts stadsdelarna Brunnsviken och Nationalstadsparken Haga samt Wennergren center med forskarbostäder.

 

Wennergren (1)

 

Modell över Hagastaden med Wennergren Center i förgrunden.

Korta fakta om byggandet av Hagastaden     
1.     Byggtid:
 2010–2030
2.    Yta: 96 hektar, varav 30 hektar inom Stockholms kommungräns.
3.    Antal nya bostäder: 6 000 totalt. Av dessa uppförs 3 000 i Stockholm.
4.    Antal arbetsplatser: 50 000, varav 14 000 nya byggs i Stockholm 
5.    Investeringar: Sammantaget 67 miljarder varav Stockholms del 10 milj.

 

Brunnsviken

 

Bild med Brunnsviken som förgrund. Norrtornen är betydligt högre än de nya byggnaderna i Hagstaden, de ligger i Hagstadens nordvästra hörn. Byggnationen blir komplicerad då trafiken ska gå under husen i den nya stadsdelen.

 

Varmt välkomna

 

Bo Göran Hellers och Anders Åberg

 

Anmälan till Anders Åberg: anders.aberg4@gmail.com