Frukostseminarium: På rätt väg mot ett hållbart energisystem?

Fredag 31 Mars kl 08:00

 

Region: Stockholm

Plats: WSP, Arenavägen 7, Stockholm

 

parattvag

 

Välkommen till ett frukostseminarium med Samhällsbyggarnas sektion Hållbar utveckling.

Fredag 31 mars 08.00–10.00 (senast).

Vi ses hos WSP på Arenavägen 7 i Stockholm.

 

Vid seminariet behandlar vi frågan om huruvida utvecklingen leder oss mot ett hållbart energisystem, och vilka byggstenar som behövs för att nå dit. Vi kommer att få höra två intressanta presentationer och därefter lyssna på en spännande paneldiskussion. Seminariet avslutas med gemensam diskussion.

 

Vilken roll kan småskalig kärnkraft spela i ett hållbart energisystem? 

Anna Nordling, WSP

 

Energieffektivisering är en av hörnstenarna i ett hållbart energisystem – varför glöms det då så ofta bort?

Tea Alopaeus

 

Paneldiskussion: Hur kan vi balansera användning och produktion på kort och lång sikt? 

Vilka är utmaningarna och hur vi kan få till ett fungerande energisystem?

Erik Dotzauer, Stockholm Exergi

Anna Nordling, WSP

Tea Alopaeus

 

Efter presentationerna hålls en diskussion med föredragshållarna och seminariedeltagarna. Diskussionen kommer att modereras av Agneta Persson, Anthesis AB, och tillika medlem i sektionen Hållbar utveckling.

 

Anmalknapp 

 

Obs! Begränsat antal platser – medlemmar i Samhällsbyggarna har förtur.