SEPREF: The Year Ahead 2023

Torsdag 16 Februari kl 09:00

 

Region: 

Plats: Zoom

 

SEPREF-5 (1)

 

Varmt välkommen till SEPREF:s årliga seminarium om framtidsutsikterna för fastighetsmarknaden: 

 

The year ahead 

Torsdagen 16 februari 9.00 – ca 10.30

 

Seminariet genomförs digitalt. Länk skickas till anmälda.

 

Fastighetsmarknaderna har under de senaste åren påverkats kraftigt av omvärldshändelser. Efter tre år av pandemi, kom en kraftig ökning av ränta, inflation och energipriser. Bostadsmarknaden har sett en ordentlig sättning. Kommer kontorsmarknaden se en liknande justering? Hur ser kontorsanpassningen ut post covid och vilken roll kommer co-working spela?

 

Anmalknapp

 

PROGRAM

 

★ 9.00 Introduktion

 

Jon Lekander

Styrgruppsmedlem, SEPREF

 

–––

 

★ Analys och prognos för kontorsmarknaden. Inflation, räntor och fortsatt efterfrågan. 

 

Tor Borg
Head of Research, CityMark Analys, Byggfakta

 

–––

 

★ Resultat från SEPREF:s konsensusprognos Q1 2023. Hur är situationen på kontorsmarknaden i nuläget och vad kan vi förvänta oss på ett års sikt?

 

Karin Witalis

Head of Research, Colliers och styrgruppsmedlem, SEPREF

 

–––

 

★ 9.50 Paneldiskussion

 

★ ca 10.30 Avslutning

 

–––

 

TALARE

 

Portra ̈tt -3

Tor Borg
Head of Research, CityMark Analys, Byggfakta

 

Portra ̈tt -2

Karin Witalis

Head of Research, Colliers och styrgruppsmedlem, SEPREF

 

Portra ̈tt (1)

Moderator: Jon Lekander

Styrgruppsmedlem, SEPREF

 

Anmalknapp

 

 

SEPREF (the Swedish Property Research Forum) är en sektion för fastighetsanalys och marknad inom Samhällsbyggarna.