Nationell konferens: Parkering och mobilitet för nya bostäder

Tisdag 8 November kl 09:30

 

Region: Storstockholm

Plats: 7A Centralen, Vasagatan, Stockholm

 

Med Sto ̈d Av (1)

Tisdag 8 november 2022

7A Posthuset, Vasagatan 28, Stockholm

Start 09.30

 

Anmalknapp

 

Välkommen till en konferens om parkering och mobilitet för nya flerbostadshus och stadskvarter.

Ta del av praktiska erfarenheter och aktuell forskning om mobilitetstjänster vid nybyggnationer.

 

Möt och prata med

 • bostadsbyggare
 • planhandläggare
 • arkitekter
 • trafikingenjörer
 • forskare

 

Programmet innehåller senaste nytt om mobilitetstjänsters värde för boende, energibesparingspotential för parkering, krav på parkeringsutredningar och hur parkeringssituationen i närområdet påverkas av garageutbud med mera.

 

Konferensens mål är att vara en arena för inspiration och dialog om hur staten, kommuner, byggaktörer och mobilitetsleverantörer i samverkan kan skapa bästa möjliga lösningar inom ramen för nuvarande lagstiftning. Vi blickar också framåt och diskuterar vad som kan förändras och förbättras.

 

Köp din biljett och anmäl dig senast den 12 oktober.

Konferensen arrangeras av Trafikutredningsbyrån AB och KTH Royal Institute of Technology med stöd från Energimyndigheten och i samarbete med Samhällsbyggarna.

 

PLATS

7A Posthuset, Vasagatan 28, Stockholm

 

MÅLGRUPPER

 • Kommuner
 • byggaktörer
 • planeringsarkitekter
 • klimatsamordnare
 • energirådgivare
 • mobilitetsleverantörer
 • forskare och andra intressenter

 

Vi tror att du som deltar har åtminstone viss erfarenhet av att arbeta med parkerings- och mobilitetsnormer, bostadsbyggande eller mobilitet som tjänst.

 

 Anmalknapp

 

TALARE

 

Anna Rex, Vardag Arkitekter

Anna Rex är en stadsplanerare och arkitekt SAR/MSA. Hennes erfarenhet kommer från bland annat Stockholms stads planavdelning, i arbetet med både strategisk planering och detaljplanering. 

 

Nu driver hon, tillsammans med sin kollega Sanna Taune, kontoret Vardag Arkitekter, som jobbar med att skapa arkitektur för livet i den lilla skalan – från stadsplan till byggnad och interiör genom nybyggnadsprojekt, ombyggnad och detaljplanering. 

 

 

Chris Chau, Trafikutredningsbyrån

Chris Chau är forskningsassistent på TUB och jobbar med datainsamling och dataanalyser i Kombo P projektet. Han är utbildad som samhällsplanerare från Kanada och KTH i Stockholm, med största intresse för mobilitet och kollektivtrafik i stadsmiljöer.

 

 

 

Christian Rockberger
Stockholm parkering

Christian Rockberger är VD för Stockholm Parkering. Under sina tio år har bolaget skaffat sig gedigen erfarenhet om mobilitetstjänster i parkeringsanläggningar och har också installerat 5000 laddplatser. I nio anläggningar erbjuder de idag laddmöjlighet på samtliga p-platser och det arbetet fortskrider i accelererande fart.

 

Fredrik Johansson
KTH

Fredrik Johansson är postdoktor och forskare i strategiska hållbarhetsstudier på KTH. Han forskar om hållbara transporter med fokus på hur boende påverkas av parkeringsnormer och mobilitetstjänster.

 

  

Fredrik Holm

IVL

Fredrik Holm är miljörådgivare och författare med många års erfarenhet av mobilitetsfrågor. Han medverkade som underkonsult åt IVL Svenska Miljöinstitutet i projektet KomPark 2020-22, där man tillsammans med Chalmers och Klimatkommunerna kartlade svenska kommuners arbete med parkering som en del av hållbar mobilitet.

 

Göran Smith

Rise

Göran Smith jobbar på forskningsinstitutet RISE. Där leder han enheten Mobilitet i transformation samt ansvarar för forskningen kring mobilitetstjänster. Görans personliga forskningsagenda kretsar kring att förstå vad som krävs för att nya mobilitetstjänster ska bidra till förbättrad hållbarhet och ökad rättvisa.

 

 

 

Ida Niklasson
Wallenstam AB

Ida Niklasson arbetar med projektutveckling i tidiga skeden samt med att integrera hållbarhetsfrågorna i organisationen som helhet, såväl inom affärs- och projektutveckling som inom produktion och förvaltning.

 

 

 

Kenneth Falk
OurGreenCar

40-årig man som tidigare sålde exotiska sportbilar och SUVar men sadlat om helt till att numera vara språkrör för miljömärkta hållbara mobilitetslösningar på el. 

 

Maria Stenström

2030-sekretariatet

Maria Stenström är ansvarig mobilitet och beteendefrågor. Hon är civilingenjör i grunden med mer än 20 års erfarenhet av förändringsarbete inom energi- och transportsektorn. Som vd för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag drev hon igenom en rad avgörande hållbarhetssatsningar som utvecklade det traditionella parkeringsbolaget till en innovativ mobilitetsaktör med resenärernas behov i fokus.

 

 

Martin Gunnarsson
Gävle kommun

Martin Gunnarsson är Trafikplanerare med inriktning på hållbar mobilitet på Gävle kommun. Martin har under åren arbetat med strategisk infrasturkturplanering och hållbar mobilitet tillsammans med aktörer på alla nivåer från byalag till Regeringskansli.

 

Nadja Zherebina
Trafikutredningsbyrån

Nadja är forskningsassistent och jobbar med datainsamling och dataanalyser på Trafikutredningsbyrån inom projektet om flexibla parkeringstal i flerbostadshus. Hon är utbildad som samhällsplanerare på Stockholms Universitet.

 

Pelle Envall
Trafikutredningsbyrån

Pelle är planeringsarkitekt och doktor i trafikplanering utbildad vid BTH och University of Leeds. Som trafikplanerare i 40 + detaljplaner och bygglov har han bidragit till flera projekt där parkering varit en direkt avgörande aspekt för bostadsleveransen. 

 

Per Lundin
Chalmers

Per Lundin är biträdande professor i teknikhistoria vid Chalmers tekniska högskola. Ett av mina forskningsintressen är städer och mobilitet i ett historiskt perspektiv. Min viktigaste publikation på området är boken Bilsamhället (2008). Jag arbetar för närvarande med ett forskningsprojekt om köpcentrumens framväxt och etablering i Sverige under 1980- och 1990-talen.

 

 

Thomas Höjemo

Uppsala University

Thomas Höjemo är doktor i arkitektur och postdoktor på Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet. Thomas skrev sin avhandling om boendes önskemål på sin närmiljö i förhållande till att röra sig till fots och forskar nu i gränslandet mellan stadsplanering, hållbarhet och mobilitet.

 

Fler talare presenteras löpande!

 

HITTA HIT