Ägarlägenheter och tredimensionell fastighetsbildning

Onsdag 16 November kl 10:00

 

Region: Region Storstockholm

Plats: Stockholm

 

3D-FASTIGHETER Seminarium 16 November Wargentinsgatan 3 Stockholm -3 (1)

 

Seniorsektionens sammanträde

Onsdagen den 16 november år 2022

Dragningar

Ägarlägenheter och tredimensionell fastighetsbildning

Mötes tiden

Kl. 10:00 – 12:00

Plats

Samhällsbyggarnas lokal på Wargentinsgatan 3
    Kungsholmen. Mitt emot polishusets norra sida. 

Lunch 12:00

På Café Zeppelin – granne med vårt kansli

 

 

Tider för dragningarna

10.00

Anders Åberg

Introduktionen av 3D

10:20

Hans Rosén

Exempel på 3D i centrum

10:40

Björn Hedlund

Förväntningar och svårigheter

11:00

Frågor

 

11:20 

Seniorsektionens möte

Dagordning se nedan

 

 

Dagordning 

  1. Val av ordförande och sekreterare.
  2. Godkännande av dagordningen.
  3. Genomgång av protokollet från Seniorsektionens möte den 19 oktober 2022.
  4. Nya medlemmar i sektionen?
  5. Funderingar från besöket på gasverket.
  6. Kommande besök eller seminarium.

 

Besök eller seminarium

Månad

Ansvarig

Slussen vad återstår?

7 december

Anders? Camilla Edvinsson?

Ombyggnad Danvikstull

2023

?

Förbifart Stockholm

2023

?

Mälarprojektet Södertälje

2023

Mårten

 

  1. Övriga frågor

 

Anmäl ditt deltagande på mötet och lunchen till Anders: anders.aberg4@gmail.com