Inbjudan: Lantmäteriutbildningen på LTH firar 30 år

Fredag 23 September kl 09:00

 

Region: Syd

Plats: Lund

 

 Lth _lantmateri 30_liten

 

Seminariedag med middag  

Fredagen den 23 september 2022 

AF-borgen, Stora salen, Lund 

 

Läs mer om talare och programmet – och anmäl dig nu!

 

Anmalknapp

 

I år är det 30 år sedan civilingenjörsutbildningen i lantmäteri startade vid LTH. Det firar vi med en lärorik seminariedag och en festlig jubileumsmiddag. 

 

Seminarieprogrammet är aktuellt, utbildande och intressant. Middagen på kvällen kommer att vara både god och underhållande. Platsen är anrika AF Borgen vid Lundagård. Till detta lägger vi till det allra viktigaste, L-studenter och L-alumner men även nuvarande och tidigare personal/lärare! Naturligtvis är även andra välkomna som vill vara med och fira att utbildningen fyller 30 år i år! 

 

Programmet för seminariedagen och presentation av föredragshållarna finns nedan. 

Kostnaden för deltagande (som inkluderar lunch, för- och eftermiddagskaffe samt middag inkl dryck) är: 

 

  • Ordinarie: 3 995 kr exkl moms (inklusive utbildningsintyg).
  • Endast seminariedagen (ej middag): 2995 kr exkl moms.
  • Special (ex ej yrkesverksam): 1995 kr exkl moms.
  • Student: gratis för seminariedagen men 500 kr inkl moms för middagen.

 

Jubileumsfirandet är budgeterat till att gå plus minus noll. Eventuellt överskott kommer att användas till studiefrämjande verksamheter. 

Anmälan sker via ett formulär på vår hemsida www.lantm.lth.se/L30/ 

 

Jubileumsfirandet kan bli övertecknat så anmäl dig i god tid för att bli garanterad plats. Sista dag för anmälan och återbud är den 9 september 2022.

 

Bästa hälsningar

 

Fredrik Warnquist

Programledare Lantmäteriutbildningen LTH, Lunds universitet

046-222 48 80

fredrik.warnquist@lth.lu.se

 

Anmalknapp

 

Program

Lantmäteriutbildningens 30-årsjubileum

 

Fredagen den 23 september 2022

AF-borgen, Stora salen, Lund

 

8.15–9.00  Inskrivning med mingel

9.00–9.10 Välkomsthälsning

9.10–9.40 L-programmet idag och i framtiden

Fredrik Warnquist, programledare lantmäteriutbildningen

 

9.40–10.20 Objektet vid fastighetsköp

Malin Sjöstrand, universitetslektor, fastighetsrätt

 

10.20–10.50 Paus

 

10.50–11.20 Fastighetsvärdering, marknadsvärdet

Ingemar Bengtsson, universitetslektor, fastighetsekonomi

 

11.20–12.00 En lantmäterialumns betraktelse

Britta Cesar Munck, regionchef Skanska Hyresbostäder

 

12.00–13.00 Lunch

 

13.00–13.30 Så kom L-utbildningen till LTH

Gun-Britt Rijpma, tidigare utbildningsadministratör

 

13.30–14.00 Digitalisering, nyttor, risker och utmaningar

Lars Harrie, professor, GIS-centrum

 

14.00–14.40 Paus

 

14.40–15.10 Plan- och bygglagen och bostadsbyggandet

Ulf Jensen, professor emeritus

 

15.10–15.40 Aktuell L-forskning vid LTH

Eric Norén, doktorand

 

15.40–16.00 Avslutning

 

18.00–19.00 Mingel med bubbel

 

19.00– Jubileumsmiddag