Obligatorisk digitalisering av äldre detaljplaner?

Onsdag 6 April kl 10:00

 

Region: 

Plats: Zoom

 

Detaljaplaner -169 

 

Boverket föreslår att det ska bli obligatoriskt att omvandla analoga detaljplaner till digitala detaljplaner.  

 

Om de inte omvandlas upphör detaljplanerna att gälla vid ett givet datum. De planer som inte omvandlas kommer att upphöra att gälla 1 januari 2028.

 

Förslaget presenteras i rapporten Detaljplaners omvandling till enhetlig digital planinformation

 

Varmt välkommen till ett kostnadsfritt digitalt seminarium arrangerat av Samhällsbyggarnas juridiksektion.

 

Onsdag 6 april 2022

Tid: 10– ca 11.30

Plats: Zoom

 

Till anmälan!

 

Talare

 

Beatrice Buskas

Jurist

Boverket

 

Klara Falk 

Planeringsarkitekt

Boverket

 

Karolina Andersson

Lantmätare

Boverket

 

Foto: Wikimedia commons, Uppsala kommun, Anna Shvets/Pexels