CIR-dagen – höghastighetsjärnväg

Tisdag 1 Februari kl 09:00

 

Region: 

Plats: Digitalt

 

CIR-dagen – digitalt

 

2022-02-01

09.00-13.00

 

Läs mer

 

Höghastighetsjärnväg 

Organiseras av svenska gruppen inom CIR

 

09.00 – 09.10

Inledning och presentation av CIR, Peter Simonsson, Trafikverket/Ordförande CIR

 

09.10 – 09.30

Bakgrund och samhällsnytta, Anders Karlsson, Trafikverket

 

09.30 – 09.50

Gestaltningen i projektet Ostlänkens tidiga skeden. Exempel hämtade från arbetet med såväl värdefulla landskap som stationer. Nina Hellgren och Camilla Engström, Trafikverket

 

09.50 – 10.10

Klimateffekter, Cecilia Kjellander, Trafikverket

 

10.10 – 10.30 

Bensträckare

 

10.30 – 10.50 

Materialparametrar, Betcrete, Katarina Malaga, RISE AB

 

10.50 – 11.10

För- och nackdelar med ballastfritt spår, Emil Aggestam, Trafikverket

 

11.10 – 11.30

Landbroar, Ulf Håkansson och Lennart Stenman, Skanska Sverige AB

 

11.30 – 11.40 

Bensträckare

 

11.40 – 12.00

Funktionell gestaltning, Christian Ljungdahl, Trafikverket

 

12.00 – 12.20

Dynamik, Mahir Ülker Kaustell, Tyréns AB

 

12.20

Diskussion och frågor

 

Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM

 

Mer om Samhällsbyggarens samarbeten