Nya strandskyddet: Vad innebär det för landsbygden?

Torsdag 9 December kl 10:00

 

Region: Sektionen för landsbygd

Plats: Zoom

 

Strandskyddsmal (1)

 

Nu har regeringen presenterat lagförslag på ett nytt och mer differentierat strandskydd. Men vad innebär detta för landsbygden? Kommer mer än 100 nya småfastigheter nära strand att kunna avstyckas och bebyggas där det idag är omöjligt att få bygglov?

 

Välkommen till ett digitalt seminarium arrangerat av Samhällsbyggarnas sektion för landsbygd

 

Datum: Torsdag 9 december

Tid: 10.00–11.00

Plats: Seminariet hålls via Zoom

 

Anmäl dig här!

Länk och information om hur du ansluter mejlas ut direkt efter anmälan och en timme innan seminariet startar.


Lagrådsremissen på över 180 sidor presenterades den 10 november och i den anges bland annat att:

”Det lokala inflytandet ökar genomförslagen och det blir betydligt enklare att bygga strandnära i gles- och landsbygd och i små tätorter. Det föreslås att lättnader i strandskyddet ska gälla i s.k. strandnära utvecklingsområden. Strandskyddsområdet vid små sjöar och smala vattendrag upphävs. I stället säkerställs fri passage.”

Lagrådets granskning beräknas vara klar i januari och lagändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 juli 2022.

Redan har många synpunkter och kommentarer framförts på utformningen av de nya reglerna. Hur ser medlemmarna i Samhällsbyggarna på förslaget och vad kan vi bidra med i detta läge? 

 

  • Kommer många tusen nya småhusfastigheter kunna bildas nära stränder och kunna bebyggas? 
  • Granskas förslaget nu skarpt av landets kommunpolitiker och kommunernas bygglovhandläggare? 
  • Vad säger landets markexploatörer?


Vi granskar, kommenterar, frågar och svarar under det digitala seminariet som hålls digitalt via Zoom.

Medverkande

 

IBaG (1)

Ingela Boije af Gennäs

Fastighetsrättslig expert, Svefa

 

_C0A2232_Hans -Lind2 (1)
Hans Lind
Professor i fastighetsekonomi

 

Larsastrand (1)
Lars Åstrand
Strandskyddsexpert, konsult, Svefa

 

Moderator: Lennart Sjögren
ordförande, sektionen för landsbygd Samhällsbyggarna

 

Anmäl dig här!

Länk och information om hur du ansluter mejlas ut direkt efter anmälan och en timme innan seminariet startar.