SEPREF-seminarium: Retail före, under och efter pandemin

Tisdag 9 November kl 09:00

 

Region: Digitalt

Plats: 

 

Seprefsmal (1)

 

Välkommen till ett seminarium arrangerat av SEPREF – the Swedish Property Research Forum – som är en sektion för Fastighetsanalys och marknad inom Samhällsbyggarna.

 

När? Tisdagen den 9 november kl 9:00 - 10.15

Var? Seminariet genomförs digitalt. Länk skickas till anmälda.

 

Seminariet är kostnadsfritt

 

Anmälan: https://us18.list-manage.com/survey?u=d7bfdfbc7139874357f3c6326&id=7ddbe72d6b&attribution=false

 

Nåra frågor som behandlas under seminariet: 

 

  • Hur mår handeln i Sverige?
  • Hur utvecklas köpcentrum, stadskärnor- och handelsområden?
  • Vilka aktörer har tagit mest stryk av pandemin och hur stor andel har e-handeln nått?
  • Hur ser framtiden ut? 
  • På vilket sätt har rörelsemönstret förändrats i våra storstäder under pandemin?
  • Och hur tänker en fastighetsägare?

 

9.00–10.00 

 

Introduktion

Moderator: Katharina Lindskog, styrgruppsmedlem, SEPREF

 

Handeln i Sverige

Monica Bruvik, Senior Retail Analyst, HUI Research

 

Footfall – hur människor rör sig
Julia Olsson, Head of Customer Success, Datscha

 

Handel ur fastighetsägarens perspektiv

Sofie Borg Landqvist, chef handel, Vasakronan

 

10.00–10.15

 

Paneldiskussion och frågor

 

10.15

 

Avslutning

 

---

 

Anmälan: https://us18.list-manage.com/survey?u=d7bfdfbc7139874357f3c6326&id=7ddbe72d6b&attribution=false